Program Nettverkssamling for FACT-team Agder

Mann holder kontroll til spill

Meld deg på nettverkssamlingen her

Onsdag 11. oktober

12:00 - 12:50 Lunsj og registering

12:50 - 13:00 Velkommen

13.00 - 13.20 Opptrappingsplanene, rammer for ACT/FACT og FACT ung, føringer i tilskuddsordninger og arbeids-/utdanningsspesialist v/ Olav Oxholm, seniorrådgiver Helsedirektoratet

13:20 -13:40 FACT – hvor er vi og hva vil vi? v/ Ørjan Fossheim, enhetsleder Livsmestring, Arendal kommune, og ledergruppen i KPH.

13:40- 14:00 Refleksjon og spørsmål. Grupper/plenum

14:00 - 14:15 Pause

14:15 - 14:45 Nasjonal satsningsområder/FACT/ FACT ung v/ Trine Pettersen, Napha

14:45 - 15:15 FACT ung - Hvordan har vi lykkes i samhandling med kommunen- som likeverdige partnere. v/ Ørjan Fossheim og Iris Anette Olsen, avdelingssjef ABUP FACT ung Agder  

15:15 - 15:30 Pause

15.30 - 16:00 Lokalsamfunn som bedringsarena - betydningen av å bo godt. v/

16:00 - 16.30 Spørsmål/refleksjoner -Hvilke erfaringer har vårt team i samhandling med andre tjenester? Hva hemmer, og hva fremmer godt samarbeid? Grupper/plenum

16.30 - 16:45 Oppsummering i plenum

19:00 Middag

Torsdag 12. oktober

08:30 – 11:30 Integrert behandling ROP. Hvordan anvende dette i praksis? v/ Lars Linderoth, lege, spesialist i psykiatri, rus og avhengighetsmedisin.

 Pauser organiseres underveis.

11:30 - 12:30 Lunsj

12:30 - 13:45 Gruppearbeid og refleksjon. Hva gjør et godt FACT-team? Hvordan jobber vi integrert i vårt team? Refleksjon med bakgrunn i dagen. Gruppene legger inn pauser ved behov

13:45 - 14:45 Deling i plenum

14:45 - 15:00 Avslutning

Publisert: 5. sep. 2023