Program Barnet og Rusen

Liten gutt med blå genser og Barnet og Rusen-logo

Meld deg på Barnet og Rusen her

Tirsdag 26. september

PLENUM

10.00 Velkommen ved Anne-Cathrine Utsigt, leder i KORUS Sør

10.15 Musikkinnslag ved Hilde Norland Gundersen og Espen Gjelstad Gundersen

10.30 «Vanlig» alkoholbruk og foreldrerollen ved Ingunn Olea Lund, forsker Folkehelseinstituttet (FHI)

11.35 PAUSE

11.55 Å sette sammen bitene - min historie om vold, skam og reparasjon ved Martin Eia-Revheim, sosionom

13.00 LUNSJ

PARALELLE SEMINARER 14.00-15.05

1A: Langtidskonsekvenser for barn som er utsatt for rusmidler og/eller psykofarmaka i svangerskapet ved Merete Brandal, spesialfysioterapeut, St. Olavs Hospital

1B: «Stødig start», Trondheim kommune. Oppfølging av gravide og småbarnsfamilier når foreldrene har/har hatt utfordringer med rus ved Marte Finseraas, barnevernspedagog og Kim Søderlund, far

1C: Barnehagen som forebyggende arena – forskning og praksis ved forsker Elisabet Solheim Buøen og seniorrådgiver Ane Ellestad, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP)

15.05 PAUSE

PARALELLE SEMINARER 15.25-16.30

Nettverksbygging og erfaringsutveksling: Her blir konferansedeltakerne fordelt på grupper etter arbeidssted/tjenesteområde. Opplegget blir prosessorientert slik at dere kan knytte kontakt på tvers.

19.00 Middag for de som overnatter

Onsdag 27. september

PLENUM

09.00 God morgen

09.15 At ruse sig væk fra skam ved Anette Holmgren, psykolog, forfatter og terapeut, Danmark

10.20 PAUSE

10.40 Tilfriskning og familieperspektivet ved Richard og Line Grønlie, brukerrepresentanter

11.45 LUNSJ

PARALELLE SEMINARER 12.45-13.50

2A: Alkoholforbrug under graviditeten og helbredskonsekvenser blandt deres børn ved Marcella Broccia, barnelege og PhD-student, Danmark.

2B: Seksuelle overgreps betydning for svangerskap, fødsel og barseltid ved Elisabeth Moe Skreosen, jordmor og Margit Løk, behandler, Blå Kors klinikk Skien.

2C: PYC foreldreveiledning ved kognitive vansker ved Rasha Al-Saadi, virksomhetsleder Blå Kors barnas stasjon Skien.

13.50 PAUSE

PARALELLE SEMINARER 14.10-15.15

3A: Familieambulatoriet i Kolding ved Michela Wedel, teamleder i Familieambulatoriet, Danmark

3B: Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier ved Sigrunn Gjønnes og Kathrine Egeland, seniorrådgivere i Helsedirektoratet.

3C: Hvordan bruke egne erfaringer i møte med barn som pårørende ved Elisabeth Johnsen Gjetøy, sykepleier KORUS Midt.

15.15 PAUSE

PLENUM

15.35 Filmen «Hysj» og ettersnakk ved Pål Espen Kilstad

19.00 Middag for de som overnatter

Torsdag 28. september

PLENUM

08.30 God morgen, musikk ved Sebastian Christensen

08.45 Kunsten å snakke med barn ved Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist KORUS Sør

09.45 PAUSE

10.05 ”When the safest is zero”. Nordiske projekter med fokus på alkohol, graviditet og FASD ved Nadja Fredriksen, seniorrådgiver, Nordens Velfærdscenter, Helsinki.

11.05 PAUSE

PARALELLE SEMINARER 11.25-12.25

4A: De minste barnas mulighet til å høres - om førspråklige barns brukermedvirkning ved Brynulf Bakkenget, PhD-student

4B: Familieambulatoriet i Norge. Modeller, erfaringer og forskning ved Tormod Rimehaug, psykologspesialist og professor, NTNU

4C: Thea Fjereide

12.25 PAUSE

PLENUM

12.45 Det mellommenneskelige, kjærlige, empatiske og tilstedeværende NÅ-øyeblikket, som en helende verdi ved Sebastian Christensen, psykiatrisk sykepleier og musiker

13.45 Avslutning ved programkomitéen

14.00 LUNSJ OG HJEMREISE

Publisert: 23. feb. 2023