1A: Nete Rausgaard

Bilde av Nete Rausgaard

Opsporing af rusmiddelbrug blandt gravide kvinder i Danmark 

Vi gennemførte en anonym urinscreening for rusmiddelbrug blandt gravide kvinder i Danmark i perioden November 2019 til December 2020. Vi sammenholdt resultater fra urinstix, konfirmationsanalyser og selvrapportering blandt ca. 2000 gravide kvinder. Urinstixene fandt en samlet prævalens på 25.0% inklusive identifikation af alkohol, nikotin, opioider, amfetaminer, cannabis og benzodiazepiner. Konfirmationsanalyserne fandt en prævalens på 10.8%, hvor nikotin udgjorde langt størstedelen. Resterende rusmidler havde alle prævalenser under 0.5%. Selvrapportering var overordnet i overensstemmelse med resultaterne fra urinanalyserne, bortset fra alkoholindtag og cannabisbrug. Vi konkluderede, at det nuværende, danske svangreprogram med selvrapportering af rusmiddelbrug er tilstrækkeligt til at opspore rusmiddelbrug blandt gravide kvinder. 

Informasjon om foredragsholder

Nete Rausgaard er lege og forsker ved Odense Universitetshospital, Danmark. 

Publisert: 23. mar. 2023