4A: Magnus Landgren

Bilde av Magnus Landgren

FASD bland adopterade, i kliniken och i befolkningen – tre västsvenska studier.

Sammanfattning. En översiktlig presentation av Fetala Alkoholspektrum Störningar: Epidemiologi, Klinik och Uppföljning i ett nutida svenskt perspektiv med redovisning av resultat från en adoptionsstudie, en ”in-school study” och, av en under två år på klinisk misstanke om FAS, remitterad grupp.

Informasjon om foredragsholder

Magnus Landgren, (*1955) barnneurolog och docent i pediatrik affilierad som senior forskare till institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Gillbergcentrum (GNC) och institutionen för kliniska vetenskaper, pediatrik, Göteborgs universitet. Fram till 2021 anställd som överläkare inom Barn och Ungdomssjukvården Skaraborgs sjukhus. För närvarande kliniskt verksam i egen regi som konsultläkare på deltid. Magnus har varit särskilt inriktad mot olika utvecklingsneurologiska tillstånd inom ESSENCE som DAMP, ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning och sedan 25 år särskilt fetala alkoholspektrumstörningar (FASD).

Publisert: 23. mar. 2023