2B: Lier kommune

Profilbilde uten ansikt

Laget rundt barnet. Erfaringer fra når barneverntjenesten tenkte nytt og ble en større del av laget 

Vi vil informere om pilotprosjektet som førte til en politisk bestemmelse om at barneverntjenesten skulle være ukentlig tilstede på alle skoler og barnehager i kommunen, og hvordan barneverntjenesten imøtekom dette organisatorisk.    

Vi vil snakke om stillingsbeskrivelsen til nettverkskontaktene.  Hvordan de gjennom økt tilgjengelighet for både barn, foreldre og ansatte på skole/barnehage bidrar til å ufarliggjøre barneverntjenesten og bidrar til en styrket forebyggende effekt. 

Vi vil informere om ulike erfaringer vi har gjort oss så langt, både i forhold til det organisatoriske og faglig som effekten for eksempel på innholdet i og antall bekymringsmeldinger. 

Informasjon om foredragsholdere

  • Christin Nesle - Nettverkskontakt 
  • Linda Tafjord - Nettverkskontakt 
  • Stener Vogt - Nettverkskontakt 
  • Katrine Treu Eriksen - Nettverkskontakt 
  • Jorun Marie Langli Orby – avdelingsleder 
Publisert: 23. mar. 2023