2A: Karianne Belsvik

Bilde av Karianne Belsvik

En balansekunstner for familier

Rusmiddelproblemer har mange negative konsekvenser, også for de som er nære pårørende og barn. Mange rusavhengige blir innlagt til tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammen med barna sine. Fagpersoner balanserer i et fagfelt som er både individ- og familierettet, i en dobbeltrolle som skal gi både rus- og familiebehandling og gi hjelp til pasientene, samtidig som de skal kontrollere at omsorgssituasjonen til barnet er god. Karianne skal fortelle fra studien om behandlere som balanserer mellom hjelp og kontroll, personlig og faglig, nærhet og distanse, til tider motstridende behov hos voksne og barn, og mellom selvstendig jobbing og team-arbeid. 

 Informasjon om foredragsholder

Karianne Belsvik; har arbeidet som familiekoordinator på Origosenteret/ spesialisthelsetjenesten siden 2015. Hun fullførte en mastergrad i helsefremmende relasjonsarbeid, juni-2023 ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Studien handler om helsepersonells erfaringer med foreldre og barn innlagt til rusbehandling.

Hun er utdannet førskolelærer, med videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid, familiearbeid med barn og familier, og veiledning. 

Publisert: 23. mar. 2023