Jørgen Bramness

Bilde av Jørgen Bramness

Hvordan forstå avhengighet?

Avhengighet er et begrep vi bruker ofte og gjerne, men når man blir spurt om å definere hva man mener med begrepet blir det ofte vanskeligere. Det skyldes at avhengighet er vanskelig å gripe. I denne forelesningen vil det gjennomgås ulike forståelser av hva avhengighet er og kanskje vil det gi en dypere forståelse av hva begrepet innebærer.

 Informasjon om foredragsholder

Jørgen G. Bramness er professor i psykiatri ved UiT – Norges Arktiske Universitet i Tromsø og seniorforsker ved hhv RusForsk på OUS, NKROP ved Sykehus Innlandet og Folkehelseinstituttet.

Publisert: 23. mar. 2023