3B: Heidi Fjeldheim

Bilde av Heidi Fjeldheim

Jeg vil ikke bli som dem! Terapeutisk arbeid med flergenerasjonsvansker i graviditet og småbarnstid 

Mange gravide og sped- og småbarnsforeldre søker hjelp for å gi sine barn noe annet enn de selv fikk som barn, uten alltid å vite hvordan det kan se ut. Felles for mange av dem er at de har krevende oppvekstbelastninger i form av vold, overgrep, vanskjøtsel og traumer i kombinasjon med mangelfulle foreldreerfaringer. Hva trenger de når de kommer til oss i hjelpeapparatet? Hvilke utfordringer og muligheter opplever terapeuter at de har i møte med familier som ønsker å gi sine barn det motsatte av det de selv har erfart som barn? Innlegget vil være en blanding av egne kliniske erfaringer og forskning på terapeuterfaringer.  

Informasjon om foredragsholder

Heidi Fjeldheim er spesialist i barn og unges psykiske helse og PhD kandidat ved Psykologisk institutt, UiO. Hun har 25 års erfaring med arbeid i risikofamilier i Brasil og Norge i ulike sammenhenger som BUP, institusjonsbarnevern, gatearbeid, kommunale tjenester og foreldreveiledning i hjemmet. For tiden er hun spesialrådgiver v/ RBUP og jobber med sped- og småbarnsutdannelser, i tillegg til doktorgraden «To repeat or not to repeat», hvor hun forsker på terapi med gravide og spedbarnsfamilier med generasjonsvansker som vold, overgrep, vanskjøtsel og traumer.  

Publisert: 23. mar. 2023