3C: Gro Cecilie Havnen

Bilde av Gro Havnen

Medisinbruk under graviditet 

Vanedannende legemidler – hva vet vi om risikoen? 

Informasjon om foredragsholder

Havnen ble utdannet farmasøyt i 2002 og har siden den tid jobbet med rådgivning av gravide og ammende som spesialfelt. De første 10 årene jobbet hun ved Giftinformasjonen. Ved Giftinformasjonen kom man ofte borti henvendelser som involverte bruk av rusmidler. Siden 2012 har hun jobbet ved RELIS Sør-Øst (Regionalt legemiddelinformasjonssenter). Her har hovedfokuset vært legemiddelbehandling av gravide og ammende, med både spørsmål fra kvinnene selv (via Trygg Mammamedisin) og helsepersonell. Formidling av risiko (risikokommunikasjon) er et annet beslektet fagfelt som Havnen spesielt interesserer seg for.   

Publisert: 23. mar. 2023