1B: Katrine Sørlie og Inger Johanne Røkenes

Bilde av Karine Sørlie og Inger Johanne Røkenes

Tidlig og systemisk innsats – spesialpedagogene tett på! 

Færder kommune satser på høy kompetanse tett på i alle våre barnehager for å realisere visjonen om tidlig innsats. Alle barnehagene har en egen spesialpedagog, både de private og kommunale barnehagene. Spesialpedagogene arbeider i tråd med en gjennomarbeidet stillingsprofil med fokus på lokalt systemarbeid. Alle barn skal oppleve et beriket og inkluderende barnehagetilbud, med en visjon om at alle voksne skal ha kompetanse til å tilby utviklingsstøtte i hverdagens mange øyeblikk. Spesialpedagogens oppgave er å bruke sin kompetanse for å bidra til helhetsforståelse i barnehagen og i det tverrfaglige arbeidet i sektoren.

Sammen med barnehagens pedagogiske personale skal det sikres kvalitet og sammenheng mellom den gode allmenpedagogikken og spesialpedagogisk innsats. Kommunen har systemer for å følge opp og sikre innsats i tråd med visjonen gjennom BTI- modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats), nettverkssamlinger og en felles faglig plattform med øvrige hjelpetjenester med fokus på universell og helsefremmende innsats. Satsingen har over tid gitt gode resultater som viser seg ved at tidlig innsats er en realitet med en betydelig nedgang i antall barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. 

Informasjon om foredragsholdere

Katrine Sørlie er leder for kommunens PP-tjeneste som samarbeider tett med kommunens spesialpedagoger. Hun er spesialist i klinisk pedagogikk og har sin bakgrunn i fra spesialisthelsetjeneste/Bup og PPT.  

Inger Johanne Røkenes jobber som rådgiver i barnehagemyndigheten. Hun er barnehagelærer og har erfaring som assistent, pedagogisk leder og styrer i barnehage, samt leder og rådgiver på kommunalt administrativt nivå. 

Publisert: 23. mar. 2023