Borgunn Ytterhus

Bilde av Borgunn Ytterhus

Et hverdagsliv med rusavhengige foreldre i Norge: hva rapporterer barn & unge?

Denne presentasjonen bygger på en systematisk gjennomgang av vitenskapelige artikler om barn og unge (0 – 25 år) sine rapporterte erfaringer med å være pårørende til en forelder som sliter med rusavhengighet. På hvilken måte erfarer de at forelderens vansker påvirker deres eget hverdagsliv? Hvordan håndterer de selv hverdagen? Og hva savner de fra profesjonelle og voksne de kjenner?   

Informasjon om foredragsholder

Borgunn Ytterhus, sykepleier og sosiolog, professor ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin & sykepleie, og medlem av det nasjonale forskningsnettverket for barn som pårørende. 

Publisert: 23. mar. 2023