3A: Ahusteamet

Profilbilde uten ansikt

Ahusteamet - spesialisthelsetjenestens oppfølging av gravide med rusutfordringer og/eller alvorlig psykisk sykdom

Ahusteamet består av jordmødre som veileder og støtter gravide med utfordringer innen psykiatri, rus eller psykososiale belastninger, i tiden før, under og etter fødsel. Vi jobber ut mot primærhelsetjenesten som fastlege, helsestasjon, rustjenesten og spesialisthelsetjeneste som BUP sped- og småbarnsteam, AKU, ARA og DPS. Ahusteamet er et tilbud i tillegg til øvrige hjelpeinstanser, vi utreder og behandler ikke.

Publisert: 23. mar. 2023