Rusbrosjyrer på flere språk

De populære brosjyrene med informasjon om alkohol, cannabis og kokain er nå oversatt til arabisk og polsk. 

Forside brosjyre om cannabis
FLERE SPRÅK: Cannabis, kokain og alkohol finnes nå på arabisk og polsk.

For å gi kvalitetssikret og oppdatert informasjon til både brukere, pårørende og fagfolk har RUSinfo, Uteseksjonen i Oslo og KORUS tidligere utgitt en serie brosjyrer om de ti vanligste rusmidlene.

I flere år har brosjyrene blant annet vært med i lomma til dem som jobber oppsøkende ute på gaten og ligget fremme på en rekke steder. Med et innbydende design, kortfattet tekst og enkle illustrasjoner er det lett for de fleste å tilegne seg informasjon, og slik er de et viktig bidrag i skadereduserende arbeid. Frem til nå har brosjyrene kun vært på norsk, men i disse dager lanseres tre av dem på to nye språk, arabisk og polsk. 

RUSinfo har samarbeidet med Tolketjenesten for å få oversatt brosjyrene om alkohol, cannabis og kokain til arabisk, og brosjyrene om cannabis og kokain til polsk. Hovedmålet er å nå bredere ut med informasjon om rusmidlene. Leder for RUSinfo, Sturla K. Naas Johansen, sier det har vært en spennende og utfordrende prosess: 

Det har vært en grundig prosess med tolketjenesten, designerne og oss for å få korrekt oversettelse av begrepene. For eksempel er ikke “cannabis” en betegnelse de bruker noe særlig på polsk, noe som gjorde oversettelsen av akkurat den brosjyren litt utfordrende. 

Hva er grunnen til at akkurat polsk og arabisk ble valgt? 

Vi valgte de to språkene fordi de benyttes av mange her til lands, men samtidig av grupper i befolkningen som kanskje ikke behersker norsk eller engelsk like godt. Det finnes mange som snakker polsk og arabisk, og vi tenkte derfor det var et fint sted å begynne. Det er viktig for meg å presisere at dette ikke handler om at vi tenker at disse gruppene har et mer problematisk forhold til rus enn andre – det handler kun om hvilke språk som treffer flest mulig blant befolkningen blant dem som ikke kan nyttiggjøre seg av informasjon på norsk eller engelsk. Vi har også en ambisjon om å oversette de samme brosjyrene til engelsk, men ikke kommet så langt ennå. 

Hvordan kan fagpersoner, brukere og pårørende få tilgang på brosjyrene? 

Foreløpig finnes de bare i digitale versjoner, og kan lastes ned gratis på våre nettsider. Vi har en ambisjon om opptrykk, men vi vet ikke helt hvordan vi skulle gått frem for å spre disse. 

Johansen og RUSinfo er i dialog med noen brukerorganisasjoner og instanser som kan være aktuelle.

- Vi tar mer enn gjerne imot innspill. Det finnes helt sikkert organisasjoner eller instanser der ute i kommunene som jobber tett med polsk- og arabisktalende innbyggere som vi ikke kjenner til.  

Sturla Naas Johansen, leder av RUSinfo.

Hvordan ser veien videre ut? 

I første om gang vil vi ha fokus på å spre brosjyrene, men vi drømmer også om å kunne tilby noe mer en dette – og at de oversatte brosjyrene bare er en start. 

Johansen sier de ideelt sett skulle hatt både videoer og et oppfølgingstilbud tilgjengelig på de samme språkene, slik at det kunne vært et mer helhetlig tilbud. For eksempel en mulighet til å chatte med en fagperson på arabisk eller polsk til gitte tidspunkt.  

Dette er bare en liten dråpe i havet i det rusforebyggende arbeidet, men det å bryte ned språkbarrieren er et viktig skritt på veien til å gjøre informasjon om rusmidler tilgjengelig for enda flere. Det er masse som gjenstår, men et sted må man begynne!  

Johansen understreker at han veldig gjerne vil høre fra folk, hvis de har et godt forslag til hvordan RUSinfo kan jobbe videre med å spre brosjyrene til den arabisk- og polsktalende befolkningen der ute.  

Vi er helt avhengig av samarbeid for å få til dette på en god måte, så det er bare å ta kontakt! 

 

Fakta om brosjyrene: 
  • Inneholder kvalitetssikret og oppdatert informasjon om de 10 vanligste rusmidlene. 
  • Brosjyrene er laget i samarbeid mellom RUSinfo, KORUS Oslo og Uteseksjonen i Oslo og er utgitt med støtte fra Helsedirektoratet. 
  • Brosjyrene om alkohol, cannabis og kokain er oversatt til arabisk og polsk i samarbeid med Tolketjenesten i Oslo kommune. De oversatte brosjyrene kan lastes ned her.
  • Brosjyrene på norsk kan lastes ned her og de fysiske versjonene distribueres fra KORUS. 

 

Publisert: 3. jun. 2024 Av: Anna Opland Stenersen