Psykologiske trekk hos kvinner assosiert med bruk og avhengighet av anabole steroider

Forskere har undersøkt hvilke psykologiske trekk kvinner som bruker og har utviklet avhengighet av anabole androgene steroider har.

Morgen Scarth har sammen med Ingrid Amalie Havnes, Marie Lindvik Jørstad og Astrid Bjørnebekk sammenlignet 16 kvinner som enten hadde brukt eller brukte anabole steroider på undersøkelsestidspunktet med 16 styrketrenende kvinner som aldri hadde brukt anabole steroider. Avhengighet av anabole steroider i løpet av livet ble identifisert hos 7 kvinner. Det vanligste symptomet som ble rapportert hos disse kvinnene var tidsbruk knyttet til anabole steroider, mens det symptomet som ble rapportert sjeldnest var abstinensreaksjoner ved opphør av bruk. Kvinnene som hadde erfaringer med bruk av AAS rapporterte om høyere aggresjon enn kvinnene som ikke brukte. Forskerne mener at både oppmerksomhetsproblemer og symptomer på ADHD er sannsynlige risikofaktorer for både bruk og avhengighet av anabole steorider hos kvinner. De mener videre at avhengighet av anabole steroider kan forløpe ulikt hos kvinner og menn, noe som kan avspeile forskjeller i biologisk respons på tilført testosteron. Forskerne understreker viktigheten av at klinikere er klar over de komplekse utfordringene kvinner som bruker anabole steroider møter, både i forhold til kvinnenes mulige psykiske problemer og stigmaet som AAS-brukende kvinner lett møter.  

Funnene fra undersøkelsen er presentert i artikkelen Psychological traits associated with anabolic androgenic steroid use and dependence among female athletes.  

Publisert: 24. jan. 2024