Gaming – Rapporten "The princess is not in any castle"

Rapporten ser på forskjeller ved elever i 9.trinn og VG1. Elever som har oppgitt at de på en vanlig dag bruker mye tid på dataspill/TV-spill satt opp mot hverandre.

I rapporten blir tall fra UngData (2017, 2018 og 2019) brukt for å få representative tall for hele landet. Utvalget teller da nesten 100 000 elever.

Dataene ble samlet inn før koronapandemien rammet landet. Rapporten ser på gutter for seg og jenter for seg og sammenligner elever på samme klassetrinn som har ulikt omfang av dataspilling på 50 utvalgte variabler. Det gir grunnlag for å beskrive kjønnsforskjeller, aldersforskjeller og forskjeller ut fra dataspillomfang. Rapporten avdekker betydelige funn i kjønnsforskjeller og deres omfang av dataspill.

Til produkter