Motiverende samtale - verdikort

Verdikortene er laget for å være en inngangsport til samtaler om verdier og livsmål, mellom veilederen og brukeren. Vi sender først og fremst til de som har deltatt i opplæringen.

verdikort MI i ulike varianter

Verdikortene til Motiverende samtale (MI) brukes slik:

1. Kategoriene "veldig viktig", "viktig" og "ikke viktig", legges på bordet, på en rekke.

2. Brukeren skal deretter plassere verdikortene under de kategoriene hen opplever at de passer best. Et slikt kort er for eksempel "å bli akseptert som jeg er" eller "å bidra aktivt for en bedre verden".

3. Når alle kortene er delt ut, skal brukeren plukke de fem viktigste i kategorien "veldig viktig".

4. Bruk deretter disse fem kortene til å stille åpne spørsmål om hvorfor brukeren valgte nettopp dette kortet, hva det betyr for hen personlig og hvordan hen har kommet frem til å ha dette målet.

Til produkter