Pengespill og gaming: Nye midler lyses ut

Fristen for å søke midler fra Helsedirektoratet er 22. mai.

Bilde av nestleder.
Øysten Bjørke Olsen er nestleder i KORUS øst (Foto: Kai Nygaard)

Helsedirektoratet har nå lyst ut 5,5 millioner kroner til hjelpetiltak for personer med problematisk spilladferd - innenfor områdene pengespill og gaming.

Formålet er å stimulere til forebygging, kompetanseheving, behandlings- og hjelpetiltak. Målgruppen for tiltakene er personer med problemer, eller som står i fare for å utvikle dem.

33 millioner i tiltak for 2023

Selve tilskuddsordningen er forankret i Handlingsplan mot spilleproblemer (2022-2025). En del av potten fordeles gjennom en egen tilskuddsordning administrert av Helsedirektoratet.

– Midlene er et resultat av en ny pengespillov som trådte i kraft i år, og med det ble de tre tidligere lovene på pengespillfeltet samlet i en felles lovtekst, forteller Øysten Bjørke Olsen, nestleder i KORUS øst.

Overskudd fra Norsk tipping

Lovens hovedformål er å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill. Den omhandler også fordelingen av overskuddet fra Norsk tipping.

– Her står det blant annet at minimum 0,5 prosent av selskapets overskudd settes av til tiltak mot spilleproblemer. I 2022 hadde Norsk tipping et overskudd på 6,582 milliarder kroner, noe som medfører at det er 33 millioner til tiltak mot spilleproblemer, og som skal fordeles i 2023, forteller Bjørke Olsen.

Utlysningen finner du her.

Publisert: 27. apr. 2023 Av: Kai Nygaard