Nalokson nesespray - gratis overdosemotgift

Som en del av den nasjonale overdosestrategien deles nalokson ut gratis ved mer enn 350 steder i mer enn 100 kommuner i Norge.

Hva er nalokson?
 • Nalokson er en motgift som gis ved opioidoverdose. Noen eksempler på vanlige opioider er heroin, fentanyl, metadon, morfin, og oksykodon.
 • Nalokson er et godt kjent medikament som har blitt brukt som opioidmotgift av helsepersonell i flere tiår.
 • Med nalokson i nesesprayform kan lekpersoner uten helsefaglig bakgrunn, kun med en rask opplæring, gi motgift til folk i overdose.
 • Vi vet at det gjerne er folk som bruker opioider som oftest er vitner til andres overdoser. Med utdeling av nalokson nesespray er tanken at kamerater skal være bedre rustet til å ta vare på hverandre - Kameratredning med nalokson.

Les mer om nalokson her.

Utdelingssteder for Nalokson nesespray

Alle som ønsker det, og tror de kan være først på stedet ved en overdose, kan få resept på nalokson nesespray etter å ha snakket med fastlegen sin.

Hva gjør jeg ved en overdose?

Dersom du er førstemann på stedet ved en overdose, må du ringe ambulanse (113) og starte førstehjelp dersom det er behov for det.

 • Ring 113
 • Gi førstehjelp dersom behov
 • Gi pustehjelp og eller Hjerte-lunge-redning dersom personen ikke puster
 • Du kan gi nalokson nesespray (overdosemotgift) dersom du har det tilgjengelig
 • Dersom du må forlate personen, legg vedkommende i stabilt sideleie

Nalokson logo

Hvem bør ha og kan få nalokson?

Personer som selv bruker opioide rusmiddel er i risiko for overdose, men er også en gruppe som selv kan komme som førstemann til en annens overdose. Det er derfor god grunn til at personer som selv er i risiko for å få overdose får nalokson nesepray som tiltak for å hjelpe andre i en overdosesituasjon.

 • Personer som bruker opioide rusmiddel regelmessig (og spesielt dersom de injiserer opioider) er i risiko for å få overdose. Disse er en prioritert gruppe for å få utdelt nalokson nesespray.
 • Personer som primært injiserer ikke-opioide rusmiddel, slik som amfetamin, men også fra tid til annen benytter opioider er i risiko for å få overdose. Disse er en prioritert gruppe for å få utdelt nalokson nesespray.
 • Personer som er pårørende til personer i risiko for å få overdose er aktuelle for å få utdelt nalokson nesespray.
 • Personer som bruker store doser opioide legemiddel (sterke smertestillende) og spesielt i kombinasjon med benzodiazepiner eller andre vanedannende legemiddel kan være i risiko for overdose. Disse kan vurderes for å få utdelt nalokson nesespray.
 • Personer som mer sporadisk bruker rusmiddel kan være i risiko for å få overdose. Graden av risiko avhenger av type rusmiddel som benyttes og av hvor mye og ofte det benyttes rusmiddel. Etter en vurdering kan disse også få utdelt nalokson nesespray.
 • Ansatte i tjenesteapparatet som kan komme i kontakt med personer som har overdoserisiko kan få utdelt nalokson nesespray. Disse bør gjennomføre e-kurset i bruk av nalokson.
 • Det er ingen direkte kontraindikasjoner for å få utdelt nalokson nesespray.
 • Gå til e-kurset for nalokson.
QR kode nalokson
QR-kode som tar deg til kart over utdelingssteder for Nalokson.
Publisert: 5. jul. 2024 Av: Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)