Kunnskapsoppsummering for alkoholavhengighet

Denne rapporten er utarbeidet av KORUS Oslo med mål om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for tiltak for å bedre tjenestetilbudet for personer med alkoholavhengighet.

Det er mange utfordringer når det kommer til alkoholavhengighet, en av dem er at den ofte blir avdekket sent av det offentlige. Samtidig er det mye å hente ved en mer systematisk praksis med tanke på bruk av kartleggingsverktøy som AUDIT.

Rapporten ser på forskning, lovver og retningslinjer, ser på situasjonsbildet og kommer med forslag til tiltak.

Publisert: 14. mar. 2023