KORUS Oslo deltar på FNs 66. narkotikakommisjon i Wien

Vår kollega Yvonne Larsen er en del av den norske delegasjonen til FNs kommisjon på narkotikaspørsmål som møtes i Wien akkurat nå.

Yvonne Larsen i FN

Dette er det offisielle FN-organet som styrer FNs narkotikapolitikk. Den møtes en gang i året og har 53 land som medlemmer.

Yvonne har holdt et innlegg i en side-event organisert av Slovenia sammen med en del andre. Tittelen for eventet er «Promoting resilience: Early prevention of drug use in the context of a sustainable and comprehensive system”. Hun snakker om den pågående piloten i Norge som KORUS Oslo leder, der det skal undersøker om det rusforebyggende arbeidet som foregår i kommunene er i tråd med internasjonale standarder på området.

Her kan du lese mer: UNODC

Publisert: 15. mar. 2023