Siste nytt fra rusfeltet

Oppdatert informasjon om overdosetall for 2022, forlenget overdosestrategi, ny LAR-rapport og ny statusrapport fra EMCDDA.

Tall på overdosedødsfall i 2022

Folkehelseinstituttet publiserte 8. juni nye tall på antall overdosedødsfall i Norge i fjor. Det døde 321 mennesker av overdose i 2022, mot 247 i 2021 og 331 i 2020.

Blant de avdøde i 2022 var 49 tilhørende i Oslo. 69 av dødsfallene skyldtes inntak av heroin, mens 84 av dødsfallene skyldtes inntak av andre opioider. 58 personer døde av metadon, noe som er det høyeste tallet på 10 år. Det var flest dødsfall i månedene mai og september, og ikke i sommermånedene slik som i tidligere år.

Statusrapport for LAR 2022

På oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeider SERAF en årlig nasjonal statusrapport for LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Årets rapport ble lansert den 7. juni.

Rapporten er basert på en kartlegging som alle LAR-tiltakene gjennomfører en gang i året. Formålet er å kartlegge pasientenes situasjon, behandling og behandlingsutfall i LAR. Dette er den første statusrapporten siden det ble innført nye LAR-retningslinjer i mai 2022.

Hovedtrenden i funnene er at mye er likt med det som har blitt rapportert foregående år. Samtidig ser man en pasientpopulasjon som blir stadig eldre, noe som skaper nye utfordringer knyttet til somatisk helse.

Overdosestrategien forlenges

Den nasjonale overdosestrategien er forlenget frem til en ny forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet foreligger. Reformen vil legges frem i form av en stortingsmelding planlagt rundt årsskiftet 2023-24.

Frem til da er Helsedirektoratets oppdrag å iverksette tiltakene de mener er mest hensiktsmessige for å redusere antall overdoser.

Regjeringen sier den i 2023 har styrket arbeidet mot overdoser med seks millioner kroner i statsbudsjettet for 2023. Den har også økt bevilgningene til forsøk med medikamentell behandling for avhengighet av benzodiazepiner og sentralstimulerende midler.

European Drug Report 2023

'European Drug Report 2023: Trends and Developments' ble lansert 16. juni. I denne rapporten presenterer EMCDDA de siste tallene og analysene av utviklingen rundt rusmidler i Europa. Rapporten fokuserer på bruk av illegale stoffer og tilgjengelighet, i tillegg til forebygging og skadereduksjon.

Rapporten inneholder et omfattende tallmateriale fra alle EU-land, i tillegg til Tyrkia og Norge. Gjennom en interaktiv utforming kan en enkelt finne frem til konkrete temaer og sammenligne data fra ulike land. Rapporten inneholder også de siste målingene av rusmidler i kloakkvannet til en rekke europeiske storbyer, noe som er et viktig tilskudd til målinger med spørreskjemaer.

Publisert: 27. jun. 2023