Troms-kommuner samler seg rundt Ungdata

Senja kommune er en av 35 kommuner i Troms og Finnmark som i år har deltatt i Ungdata. Totalt har hele 18 000 barn og unge i de to fylkene svart på undersøkelsen. Interessen fra fagfolk er stor når de ferske resultatene skal presenteres på en to-dagers fagsamling på Finnsnes 12. og 13. juni.

Bente Evensen og Trude Aalmen ved KORUS nord.
LANSERING: Bente Evensen og Trude Aalmen ser fram til å lansere UNGDATA-resultater fra Troms-kommunene, på Finnsnes i neste uke. (Foto Carina Kaljord)

Ifølge KORUS nord er målet med samlingen å inspirere kommunene til å utnytte resultatene fra Ungdata i sitt arbeid med barn og unge. Resultatene fra undersøkelsen viser hvor skoen trykker og hva som er de største utfordringene blant barn og unge. Slik kan kommunene lettere sette i gang nye tiltak som kan skape positive endringsprosesser.

Mange deltakere

- At det er over 90 påmeldte til samlingen på Finnsnes viser at interessen for Ungdata er stor blant fagfolk i kommunene.

De fleste av deltakerne kommer fra Senja kommune, som også er vertskommune, men flere av de andre Sør-Troms-kommunene er representert på deltakerlista.

Vi i KORUS vil her presentere de ferske resultatene fra Ungdata på fylkesnivå og kommunenivå. I tillegg vil fagfolk fra Senja kommune presentere ulike lokale tiltak på folkehelse- og oppvekstfeltet. Vi ønsker at deltakerne skal bli inspirert til å bruke sine lokale resultater mer aktivt i sitt arbeid på oppvekstfeltet. Det forteller Bente Evensen, seniorrådgiver ved KORUS nord.

Fire fagsamlinger

Fagsamlingene med fokus på Ungdata arrangeres i 2024 på fire steder, to i Troms og to i Finnmark fylke, og går over to dager. Den første Troms-samlingen arrangeres på Finnsnes i neste uke, mens den andre er i Kåfjord kommune i begynnelsen av oktober. I Finnmark er det satt opp fagsamling først i Hammerfest i september, og i Karasjok i slutten av oktober.

De andre kompetansesentrene i Nord-Norge, RKBU og RVTS, som sammen med KORUS nord er medarrangør for samlingene, deltar med ulike innlegg fra sine fagområder på alle de fire fagsamlingene.

- Både RKBU nord og RVTS nord bistår kommunene i Nord-Norge med oppfølgingen av Ungdata-undersøkelsen. Dette både med å tolke og forstå utfordringsbildet som kommer fram gjennom resultatene, og med å foreslå ulike tiltak som kommunene kan møte utfordringene med. Det sier Trude Aalmen, seniorrådgiver ved KORUS nord.

Deltar for fjerde gang

– Vi har i 2024 gjennomført Ungdata-undersøkelsen for fjerde gang, men første gang etter at vi ble nye Senja kommune. Gjennom flere år har vi brukt Ungdata-resultatene aktivt i kommunen. Resultatene synliggjør hvilke utfordringer vi har blant barn og unge, og dermed kan vi lettere sette inn mer treffsikre tiltak. Dette er også er et sentralt mål i folkehelsearbeidet, sier Kim Rist, folkehelsekoordinator i Senja kommune.

Kim Rist, folkehelsekoordinator i Senja kommune.
TREFFSIKRE TILTAK: Kim Rist, folkehelsekoordinator i Senja kommune, mener Ungdata åpner for mer treffsikre tiltak rettet mot barn og unge. (Foto: Trude Aalmen)

Målgruppen for Ungdata-samlingene er alle fagansatte og ledere som arbeider med barn og unges oppvekstforhold. Dette er fagansatte på oppvekstfeltet i kommunene, i NAV og i spesialisthelsetjenesten (BUP), politi, ungdomsråd og FAU. Tematikken på samlingene blir til i samarbeid med vertskommune for samlingen, samt fylkeskommunen og kompetansemiljøene.

Fakta om UNGDATA:
  • Etter årets gjennomføring av Ungdata har 1,3 millioner barn og unge i Norge deltatt i Ungdata-undersøkelsen.
  • I 2024 var det totalt 166 000 ungdommer fra mellom- og ungdomstrinnet - og fra videregående skole, som deltok i undersøkelsen.
  • Fra fylkene Troms og Finnmark deltok 18 000 ungdommer i Ungdata i 2024.
  • De fleste kommunene i de to nordligste fylkene deltok i år for fjerde gang.
  • Svarprosenten på årets Ungdata-undersøkelse er i gjennomsnitt 85 prosent for mellomtrinnet, 83 prosent for ungdomstrinnet, og 72 prosent på VGS.
  • Undersøkelsen tilbys gratis til kommuner og fylkeskommuner hvert tredje år.
  • Kommunene kan se tidstrenden for en rekke indikatorer som måles, for eksempel grad av ensomhet, psykiske plager og alkoholbruk.
  • Kommunene i Nord-Norge deltok i Ungdata for første gang i 2013 og 2014.

Publisert: 6. jun. 2024 Av: Carina Kaljord