Ny Ungdata-gjennomføring i Troms og Finnmark

Planleggingen av neste Ungdata-undersøkelse i Nord-Norge er i full gang. I mars 2024 er det elever i Troms og Finnmark fylke som skal delta, både de på mellom- og ungdomstrinnet, og ungdom på videregående skolenivå.

UNGDATA i nord: Trude Aalmen og Bente Evensen
UNGDATA i 2024: Nylig gjennomførte KORUS Nord et informasjonsmøte over Teams med de som skal koordinere undersøkelsen i de 33 kommunene i Troms og Finnmark til neste år. Trude Aalmen (t.v) og Bente Evensen er de to som skal hjelpe kommunene i arbeidet, og er fornøyde med å være tidlig ute med planleggingen. (Foto: Steinar Ellefsen)

Nylig arrangerte KORUS Nord informasjonsmøte for de som har fått oppgaven med å koordinere undersøkelsen i kommunene. Til sammen vil det være ca 33 kommuner i de to nordligste fylkene som vil delta i undesøkelsen til neste år.

Som kjent skal dagens storfylke splittes opp i to fylker fra årsskiftet, tilbake til den gamle løsningen. Ungdata-undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, men har vært kjørt samtidig i de to fylkene de siste årene, både på ungdomstrinnet og i de videregående skolene.

Koordinator på plass

KORUS Nord har rollen som å hjelpe kommunene med planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen, og er fornøyd med at de har etablert kontakt med kommunene allerede nå.

– Vi har vært i kontakt med samtlige kommuner i Troms og Finnmark, og vi er glade for at nesten alle kommuner vil delta. Her er koordinatorene på plass, og vi har hentet inn kontaktdata for kommunedirektør eller rådmann som skal undertegne kontrakten. Det forteller seniorrådgiver Bente Evensen, som er en av de som arbeider med Ungdata på KORUS Nord.

Deltakerne i Ungdata er ungdom på ungdomstrinnet og i videregående skole, pluss at også elevene på mellomtrinnet får tilbud om å delta, også kjent som Ungdata Junior. I 2021, da undersøkelsen ble gjennomført sist, var det over 16 tusen ungdommer i Troms og Finnmark som deltok. Denne gangen satser KORUS på at de fleste kommuner også gjennomfører undersøkelsen på mellomtrinnet. Da vil antall elever som deltar på de tre skolenivåene i de to fylkene trolig passere 17 tusen ungdommer.

– Det er 19 kommuner i Troms og 14 kommuner i Finnmark, pluss begge fylkeskommunene, som har bekreftet at de skal delta i undersøkelsen. Selve gjennomføringen vil være i mars, i uke 10 og 11. Når påsken kommer satser vi på at vi har fått med oss nærmere 90 prosent av alle elevene, slik vi bruker, fortsetter Evensen.

Fastsettes i årsplaner

– Målet er at skolene skal få undersøkelsen inn i sine årsplaner, og at alle elevene tidlig får vite at de vil få tilbud om å være med i Ungdata i 2024. Gjennom Ungdata får de mulighet til å svare på spørsmål om hvordan de har det på skolen, hjemme og i fritiden. På denne måten blir de også kjent med at Ungdata kan bidra til å endre lokal oppvekstpolitikk, understreker Evensen.

Enkelte småkommuner, de med mindre enn 20 elever på ungdomstrinnet, kan imidlertid ikke delta i Ungdata. I nord vil det være tre-fire kommuner som har for lavt elevtall. Men også disse kommunene kan velge å bruke resultater på fylkesnivå i sitt arbeid med utfordringsbildet i kommunen.

Publisert: 28. aug. 2023