Lunsjwebinar med tema: Eldre, alkohol og legemidler-hvorfor snakke om det?

Den 23 mai arrangerte KORUS Nord et lunsjwebinar med temaet: Eldre, alkohol og legemidler-hvorfor snakke om det?

June Rondestvedt og Johanne Punsvik
June Rondestvedt og Johanne Punsvik

Den eldre befolkningen øker og det samme gjør inntaket av alkohol og legemidler blant eldre, ofte i kombinasjon med hverandre. Dette krever økt oppmerksomhet i tiden framover!  

Det er viktig at helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i kommunene er bevisst problematikken og har den kunnskapen som er nødvendig for å avdekke og følge opp risikofylt bruk blant eldre.

På webinaret ga KORUS Nord en kort innføring i tematikken og informerte hvilket tilbud de har knyttet til eldre og rus.

Godt over 100 ansatte fra både Statsforvalteren, spesialisthelsetjenesten og kommunene deltok. Over 30 ulike kommuner i Nordland, Troms og Finnmark var til stede for å høre om dette viktige temaet!

Publisert: 21. jun. 2023