Workshop - Hvordan kan du bruke Ungdata i din kommune?

KORUS Oslo

Adresse:
Gullhaugveien 1-3 0484 Oslo
Dato:
tir. 31 okt. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
24.10.2023

Velkommen til Workshop: Hvordan kan du bruke Ungdata i din kommune?

Har din kommune gjennomført Ungdata-undersøkelse? Ønsker du å iverksette tiltak for å følge opp tallene? Vil du møte andre som ønsker det samme?

KORUS Oslo, KORUS Øst, RVTS Øst og R-BUP Øst og Sør inviterer til workshop om hvordan kommunene kan jobbe med Ungdatatallene.

Workshopen er todelt.

Før lunsj vil NOVA presentere relevante funn fra Ungdata, og du vil få presentert ulike eksempler på hvordan kommuner jobber med å bruke ungdatatallene.

Etter lunsj er det to runder med workshop der vi sitter på cafebord og diskuterer hvordan kommuner kan følge opp resultatene fra ungdata i sine tjenester. Aktuelle temaer som vil være psykisk helse, seksualitet, rus, sosiale medier/gaming og mer.

I etterkant av workshopen vil ideene som ble diskutert i workshopen systematiseres og sendes ut til deltakerne.

Deltakelse er gratis og det serveres lunsj.

Målgruppe

Ansatte i kommuner som gjennomfører Ungdata-undersøkelser og som jobber med barn og unge, for eksempel i skole, kommuneadministrasjon, lavterskeltilbud for unge, skolehelsetjeneste, psykisk helse, utekontakter, politi, PPT, barnevern, NAV, SaLTo/SLT-koordinatorer og andre relevante tjenester.

Pike i gul regnfrakk, smilende.
Kontaktperson for arrangementet:
Sara Anne Warhuus
sara.warhuus@vel.oslo.kommune.no
Marja Leonhardt
marja.leonhardt@sykehuset-innlandet.no
Ulla Bjørndahl
ulla.bjørndahl@rvtsost.no
Stine Løvereide
stine.lovereide@r-bup.no