Work-shop: Sikre datakvalitet i registerarbeid Kvarus

KORUS midt

Adresse:
Scandic Nidelven, Trondheim
Dato:
ons. 10 mai. 2023.
Tidspunkt:
08:30 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
26.03.2023

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin har mottatt pasientsikkerhetsmidler fra Helse Midt-Norge for å forbedre arbeidet med KVARUS ved alle innregistrerende enheter i regionen.

Vi starter med en heldags workshop med inviterte fagpersoner for å arbeide sammen på utvalgte områder. Målet er å styrke implementeringen og bruken av data til kvalitetsforbedring i pasientarbeidet.

Deltakerpris:                      Kostnadsfritt

Overnatting:                      Kostnadsfritt for de som grunnet reisevei må komme kvelden i forveien

Avbestilling:                       Påmelding er bindende. Ved uforutsett endring, gi beskjed så snart som mulig til kristin.tommervik@stolav.no

Hvem er invitert:

  • Alle register- og Kvarus-kontakter ved hver juridiske enhet
  • Utvalgte behandlere fra klinikkene
  • Andre utvalgte ressurspersoner fra HF’ene og Helse Midt-Norge
  • Registerleder for KVARUS og medarbeidere

Program

08.30 - Velkommen!

Innledninger

Overordnet statusbilde

Praksisdeling

Gruppearbeid på utvalgte områder

 11.30 – 12.30 – lunsj

Gruppearbeid på utvalgte områder

Bolk for spørsmål og svar

15.30 – Slutt