Ungdom og rusmidler webinar

KORUS sør , KORUS Bergen, KORUS øst, KORUS Stavanger, KORUS Oslo, KORUS nord, KORUS midt

Dato:
ons. 14 feb. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 11:30
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Gratis: 0 kr

Ungdom og rusmidler
Et webinar med Peder B. Solvang fra RUSinfo om rusmidler og ulike aspekter ved rus: Ulike rusmidler som er aktuelle å vite noe om, virkninger, bivirkninger, tegn og symptomer. Hva spør ungdom om, og hva svarer RUSinfo.

Webinaret er for deg som jobber med ungdom, eller er interessert i tematikken ungdom og rus, og ønsker mer kunnskap om rusmidler. Det blir lagt inn pauser. Tidspunkt for dette blir sendt ut sammen med lenke 12. februar.

Arrangør: KORUS sør v/Hilde Jeanette Løberg i samarbeid med de øvrige regionale korusene.

Lenke til arrangementet blir sendt ut innen 12.02. til deg som er påmeldt.

Påmeldingsfrist: 9. februar

Sjekk gjerne ut aktuell informasjon på https://rusinfo.no/  i forkant av webinaret.

Opptak av webinaret blir gjort tilgjengelig for en periode på korus.no i etterkant. 

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no