Ungdata fagsamling i Troms, Finnsnes

KORUS nord

Sted:
Studiesenteret Midt-Troms AS
Adresse:
Bernhard Lunds vei 4 9300 Finnsnes
Dato:
ons. 12 jun. - tor. 13 jun. 2024.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
10.06.2024

I 2024 har nesten samtlige kommuner i Troms fylke gjennomført Ungdataundersøkelsen på mellom- og ungdomstrinn, samt på videregående nivå.

På denne fagsamlingen vil vi presentere Ungdataresultater på fylkesnivå og resultater fra deltakende kommuner.

Programmet vil inneholde mange ulike faginnlegg fra kompetansemiljøer, fylkeskommunen og kommuner, og det vil bli tid til drøftinger.

Fagsamlingen arrangeres av KORUS nord og RKBU nord, i samarbeid med Senja kommune. Målgruppen er ledere og ansatte som arbeider med barn og unge i Troms-kommuner innen oppvekst/folkehelse/helse/planarbeid, ungdomsråd, politi, NAV etc.

Ungdata

Ungdata er en bred levekårsundersøkelse, der elever i mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående trinn har svart på hvordan de har det på skolen og hva de holder på med i fritiden. På fagsamlingen setter vi fokus på resultatene for Troms, og tematikk om ungdoms levekår.

Følgende vil holde innlegg på Ungdatasamlingen

 • KORUS nord - Kompetansesenter rus
 • RKBU nord - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
 • RVTS - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
 • Troms fylkeskommune
 • Kommunene inviteres til å bidra med innlegg
 • Ungdomsråd inviteres til å bidra med innlegg
Program:

Onsdag 12. juni

09.30-10.00: Registering og kaffe

10.00-10.10
Velkommen, informasjon om programmet og kort presentasjon av deltakerne

10.10-10.50
Presentasjon av Ungdata-resultater fra Troms, 2024, v/ KORUS Nord, Bente Evensen. Del 1

10.50-11.00 Pause

11.00-12.00 Arbeid med barn og unge i Senja kommune

 • Helsefremmende tiltak i kommunen. Hvorfor og hvordan bygge opp flere forebyggende arenaer for barn og unge? Ved kommuneoverlegen, Hans-Olav Holtermann (25 min)
 • Nytt aktivitetshus for ungdom. Hva er historien bak etableringen, og hva er målsetningen med dette lavterskeltilbudet? Ved Fagansvarlig Aktivitetshus, Kåre-Bjørnar Olsen (25 min)
 • Summing/spørsmål (10 min)

12.00-13.00: LUNSJ

13.00-13.30
Barn og unges psykiske helse,
v/Sabine Kaiser, RKBU Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske)

13.30-13.40 Pause

13.40-14.15

 • Hvordan er det å være ung i Senja kommune? Hva tenker ungdom selv om utfordringer og muligheter? Ungdom fra kommunens ungdomsråd forteller. (25 min)
 • Summing/spørsmål: Ungdomstiden og psykisk helse: Hva opplever dere som utfordringer og muligheter i møte med ungdom?  (10 min)

14.15-14.30 Pause

14.30-15.00
Ungdata-resultater fra Troms, 2024, v/ KORUS Nord, Bente Evensen. Del 2

15.00-15.30
Lokalt forebyggende arbeid i kommunen v/ Senja kommune

 • Nye tendenser i ungdomsgruppa. Hva ser vi? Dette fra skolehelsetjenesten/ helsesykepleiere. Ved Avdelingsleder Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Vanja Hårseide (20 min)
 • Summing/spørsmål: Hvordan jobbe systematisk og tverrfaglig med å forebygge psykisk helseutfordringer på ulike arenaer i kommunen? (10 min)

15.30-15.45 Pause

15.45-16.15

 • Ensomhet og mobbing
 • Nye apper til bruk i det forebyggende arbeidet, v/ Henriette Kyrrestad, RKBU

16.15-16.30: Oppsummering og avslutning

...............................................................................

Torsdag 13. juni

09.00-09.45
Folkehelse og rusforebygging, v/ Trude Aalmen, KORUS nord

 • Hva sier Ungdata 2024 om ungdom og rus i Troms?

09.45-10.00 Pause

10.00-10.20
Program for folkehelse i kommunene. Anne Steigen Devold, rådgiver folkehelse, Troms fylkeskommune

10.20-10.40
Bruken av Ungdata i det systematiske folkehelsearbeidet. Folkehelsekoordinator i Senja kommune, Kim Rist

10.40-10.50 Pause

10.50 - 11.10
Systematisk ungdomsarbeid i Tjeldsund kommune, bl.a Friskliv Ung, v/ Janne Johansen og Linn-Eva Sæter

11.10-11.30
Summing/spørsmål: Hvordan jobbe systematisk med forebygging på ulike arenaer i kommunen?


11.30-12.15: LUNSJ

12.15-12.45
Selvmordsforebygging i et lokalt samfunnsperspektiv, v/ Ann Christin Elvemo, RVTS nord

12.45-13.15
Hvordan snakke med ungdom om rusmidler? v/ Lene Kvandal, KORUS nord

13.15-14.30 (inkl pause)
Gruppearbeid: Erfaringsutveksling om gode tiltak og konkrete satsinger innen psykisk helse og rusforebygging i kommunene

14.30-15:15
Korte presentasjoner fra gruppearbeid og avslutning

Kostnader

 • Deltakelse og lunsj/bevertning er gratis
 • Reise og overnatting må bestilles og dekkes av den enkelte.
Overnatting

Dersom du har behov for overnatting disse dagene, kan kanskje Finnsnes hotell være et alternativ.
De har pr i dag holdt av 22 rom fra 11.-13. juni, og har 2 rom fra 12.-13. juni. Så her er det først til mølla.
Oppgi kode "lena" ved bestilling, så vet de at det er knyttet til dette arrangementet. Pris er kr. 1490,- pr natt inkl. frokost.
Disse rommene står tilgjengelig frem til 6. mai.

Senja hotell har 19 rom tilgjengelig fra 12-13 juni.
Disse rommene kan bestilles frem til 6. mai. Dersom du ønsker rom her, bruk ref: KORUS når du bestiller.
Pris kr. 1335,- pr natt inkludert frokost.

Det er mulig å delta kun på første dag av fagsamlingen.