Ungdata fagsamling i Troms, Kåfjord

KORUS nord

Sted:
Senter for nordlige folk, i Manndalen i Kåfjord
Dato:
ons. 02 okt. - tor. 03 okt. 2024.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
03.09.2024

I 2024 kommunene i Troms gjennomført Ungdataundersøkelsen i mellomtrinn og ungdomstrinn, samt på videregående nivå.

På denne fagsamlingen vil vi presentere Ungdataresultater på fylkesnivå og resultater fra deltakende kommuner.

Programmet vil inneholde mange ulike faginnlegg fra kompetansemiljøer, fylkeskommunen og kommuner, og det vil bli tid til drøftinger.

Fagsamlingen arrangeres av KORUS nord i samarbeid med en vertskommune. Målgruppen er ledere og ansatte som arbeider med barn og unge i Troms-kommuner innen oppvekst/folkehelse/helse/planarbeid, ungdomsråd, politi, NAV etc.

Ungdata

Ungdata er en bred levekårsundersøkelse, der elever i mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående trinn har svart på hvordan de har det på skolen og hva de holder på med i fritiden. På fagsamlingen setter vi fokus på resultatene for Troms, og tematikk om ungdoms levekår.

Følgende vil holde innlegg på Ungdatasamlingen

  • KORUS Kompetansesenter rus
  • RKBU nord - regionalt kunnskapssenter for barn og unge
  • RVTS regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
  • Kommunene inviteres til å bidra med innlegg
  • Troms fylkeskommune
  • Ungdomsråd
Praktisk informasjon: deltakelse, reise og overnatting

Deltakelse er gratis og KORUS dekker lunsj og bevertning på fagsamlingen.

Overnatting dekkes av den enkelte.

Dersom du trenger overnatting så har Manndalen Sjøbuer AS og Løkvollstranda Camping AS reservert en del hytter frem til 4. september.

Manndalen Sjøbuer AS

send e-post til: post@sjobuer.no

Her er hyttene de har reservert til 4. september: Ved bestilling oppgi at du er deltaker på KORUS nord sitt kurs.

Sjøbu 2: Fra: 01.10.2024 - 03.10.2024 kr 2 090,00 2 pers - kr 4 180,00
Sjøbu 3: Fra: 01.10.2024 - 03.10.2024 kr 2 090,00 2 pers - kr 4 180,00
Sjøbu 4: Fra: 01.10.2024 - 03.10.2024 kr 2 090,00 2 pers - Kr 4 180,00
SjøbueSuite 6: Fra: 01.10.2024 - 03.10.2024 kr 2 490,00 2 pers - kr 4 980,00
SjøbueSuite 8: Fra: 02.10.2024 - 03.10.2024 Kr 2 490,00 2 pers kr 2 490,00

Løkvollstranda Camping AS

Send e-post til: i_liseped@hotmail.com eller ring: 46 78 19 33
Disse hyttene er tilgjengelig frem til 4, september, husk å oppgi at du er deltaker på KORUS nord sitt kurs.

4 stk hytter med 2 soverom kr 1450,- per døgn med dobbeltseng, 1 sovesofa i stue
2 stk hytter med 1 soverom kr 1250,- per døgn med dobbeltseng, 1 sovesofa i stue
1 stk hytte med sovealkove kr 1100,- per døgn 1 dobbeltseng
1 stk hytte med kun et rom kr 900,- per døgn 1 familiekøye og toalett, bad i servicebygg
1 stk leilighet kr 1250,- med 1 soverom og ekstraseng i stue

Utvask koster kr 500,- per hytte og sengesett med handduker kr 80,- per person

Reise dekkes av den enkelte