Ungdata fagsamling i Finnmark, Karasjok

KORUS nord

Sted:
Scandic Karasjok
Dato:
tir. 29 okt. - ons. 30 okt. 2024.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
17.09.2024

I 2024 har nær sagt alle kommuner i Finnmark gjennomført Ungdataundersøkelsen i mellomtrinn og ungdomstrinn, samt på videregående nivå.

På denne fagsamlingen vil vi presentere Ungdataresultater på fylkesnivå og resultater fra deltakende kommuner.

Programmet vil inneholde mange ulike faginnlegg fra kompetansemiljøer, fylkeskommunen og kommuner, og det vil bli tid til drøftinger.

Fagsamlingen arrangeres av KORUS nord i samarbeid med Karasjok kommune. Målgruppen er ledere og ansatte som arbeider med barn og unge i Finnmarks-kommuner innen oppvekst/folkehelse/helse/planarbeid, ungdomsråd, politi, NAV etc.

Ungdata

Ungdata er en bred levekårsundersøkelse, der elever i mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående trinn har svart på hvordan de har det på skolen og hva de holder på med i fritiden. På fagsamlingen setter vi fokus på resultatene for Finnmark, og tematikk om ungdoms levekår.

Følgende vil holde innlegg på Ungdatasamlingen

  • SANKS - Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus
  • RKBU nord - regionalt kunnskapssenter for barn og unge
  • RVTS regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
  • Kommunene inviteres til å bidra med innlegg
  • Finnmark fylkeskommune
  • KORUS Kompetansesenter rus
  • Ungdomsråd inviteres til å bidra med innlegg
Praktisk informasjon: deltakelse, reise og overnatting
  • Deltakelse er gratis og KORUS dekker lunsj og bevertning på fagsamlingen
  • Eventuell overnatting bestilles og betales av den enkelte. Vi oppfordrer dere til å bestille overnatting i god tid, da det er begrenset med hoteller i Karasjok. Fagdagene arrangeres på
  • Eventuell reise må bestilles og dekkes av den enkelte