Ungdata fagsamling i Finnmark, Hammerfest

KORUS nord

Sted:
Scandic Hammerfest
Adresse:
Sørøygt. 15 9600 Hammerfest
Dato:
tir. 03 sep. - ons. 04 sep. 2024.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
22.08.2024

I 2024 kommunene i Finnmark gjennomført Ungdataundersøkelsen i mellomtrinn og ungdomstrinn, samt på videregående nivå.

På denne fagsamlingen vil vi presentere Ungdataresultater på fylkesnivå og resultater fra deltakende kommuner.

Programmet vil inneholde mange ulike faginnlegg fra kompetansemiljøer, fylkeskommunen og kommuner, og det vil bli tid til drøftinger.

Fagsamlingen arrangeres av KORUS nord i samarbeid med Hammerfest som er vertskommune. Målgruppen er ledere og ansatte som arbeider med barn og unge i Finnmarks-kommuner innen oppvekst/folkehelse/helse/planarbeid, ungdomsråd, politi, NAV etc.

Ungdata

Ungdata er en bred levekårsundersøkelse, der elever i mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående trinn har svart på hvordan de har det på skolen og hva de holder på med i fritiden. På fagsamlingen setter vi fokus på resultatene for Finnmark , og tematikk om ungdoms levekår.

Følgende vil holde innlegg på Ungdatasamlingen

  • KORUS nord - Kompetansesenter rus
  • SANKS - Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus
  • RKBU nord - regionalt kunnskapssenter for barn og unge
  • RVTS nord - regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
  • Kommunene inviteres til å bidra med innlegg
  • Finnmark fylkeskommune
  • Ungdomsråd
Praktisk informasjon om deltakelse, overnatting og reise
  • Deltakelse er gratis og KORUS dekker lunsj og bevertning på fag-samlingen.
  • Reise og opphold dekkes av den enkelte

Trenger du overnatting så har Scandic Hammerfest reservert rom frem til 01.08.24.
Ved bestilling bruk Block kode KOR020924
Avtalepris for enkeltrom: 1390,- kr per person.
Det er reservert 15 rom fra: 2.- 4. september
og 25 rom fra: 3. - 4. september.

Det kan lønne seg å være tidlig ute.

Velkommen til to dager med faglig påfyll av Ungdata-tematikk sammen med andre kommuner!