Tidlig Inn - digitalt fagseminar

KORUS Bergen

Dato:
tor. 17 okt. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr

Velkommen til regionalt fagwebinar for Tidlig Inn, torsdag 17. Oktober 2024 

KORUS Bergen, KORUS Stavanger, RKBU, RVTS og Bufetat har gleden av å invitere til årets fagseminar innen Tidlig Inn- tematikken.

Seminaret for 2024 vil være digitalt og årets hovedtema er vold i nære relasjoner. 

Formålet med seminaret er å bidra til kompetanseheving gjennom foredrag og erfaringsutveksling i grupper for kommunene i Rogaland og Vestland, men deltakere fra andre regioner er like velkomne. 

Programmet er under utarbeidelse og vil bli lagt ut så snart det er klart.

Fagwebinaret er gratis.

Målgruppe: Koordinatorer/ressurspersoner, veiledere, jordmødre, helsesykepleiere, leger og andre interesserte i kommuner som har deltatt i, eller skal delta i opplæringsprogrammet Tidlig Inn. 

Frist for påmelding: 15.oktober 2024. 

Teamslenke vil bli sendt ut til registrerte påmeldte deltakere, senest 16.oktober 2024

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no