Tidlig inn: Psykisk helse i svangerskap og barsel

KORUS øst

Webinaret er et tilbud til kommuner som allerede har gjennomført Tidlig Inn-programmet, og der ansatte ønsker oppfriskning eller ny mulighet for opplæring.

Dato:
tir. 25 apr. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 12:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr
Påmeldingsfrist
12.04.2023

Dette er kursdag 3 i en serie på 3 webinarer, i samarbeid mellom KORUS øst (Kompetansesenter for rusfeltet i region øst), RVTS (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), R BUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) og RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge).

Du kan melde deg på enkeldager eller flere dager.

Målgruppe: Jordmødre, helsesykepleiere, fastleger, psykologer og andre i Tidlig Inn-kommuner som gjennom sitt arbeid møter gravide, deres partnere og småbarnsforeldre.

Påmelding og mer info på nettsidene til Sykehuset Innlandet.

Kontaktperson for arrangementet:
Gro Vatne Brean
gro.vatne.brean@r-bup.no
Kjersti Sandnes
kjersti.sandnes@ntnu.no