Tidlig Inn: Opplæringsdag 1 og 2 (Strand kommune)

KORUS Stavanger

Sted:
Kommunestyresal
Adresse:
Rådhusgaten 6-8 4100
Dato:
man. 18 nov. - tir. 19 nov. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Påmelding: 0 kr
Påmeldingsfrist
04.11.2024

KORUS Stavanger og Strand kommune inviterer til de to første kursdagene i opplæringsprogrammet Tidlig inn. 

Opplæringsprogrammet gis av et regionalt opplæringsteam sammensatt av KORUS Stavanger, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest) og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever. Opplæringsprogrammet Tidlig inn er et tilbud til gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. 

Målgruppe
Ansatte i Strand kommune som i det daglige møter gravide, småbarnsforeldre og deres partnere. Helsesykepleiere, jordmødre, kommuneleger, fastleger, veiledere og andre relevante kommunalt ansatte og deres ledere. 

Mål
Målsettingen er at gravide og småbarnsfamilier i Strand kommune får tidlig hjelp på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid.

Dag 1: Rådgiveratferd
Klokken 09.00 – 15.00
• Introduksjon til opplæringsprogrammet Tidlig inn
• Kommunen har ordet – hva er status i Strand kommune og hva er behovet i vår kommune?
• Motiverende samtale (MI) som verktøy i Tidlig inn-arbeidet
• Praktiske øvelser

Dag 2: Alkohol og graviditet
Klokken 09.00 –15.00
• Tips til samtaler om alkohol og graviditet
• Barneperspektivet i møte med foreldrenes utfordringer – foreldreskap, samspill og relasjon
• Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy
• Praktiske øvelser

Kontaktperson for arrangementet:
Karen M.T.Asheim
karen.margrete.tjosevik.asheim@sus.no
971 29 057