Tidlig Inn dag 4 med Alta og Loppa kommune

KORUS nord

Sted:
Canyon hotell
Adresse:
Park senteret Markedsgaten 6 Alta
Dato:
fre. 11 okt. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
27.09.2024

Program kommer

Målgruppe:
  • Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og veiledere og barnevernstjeneste.
  • Kommunalt ansatte, deres ledere som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.
  • Er relevant for fagpersonell i aktuelle tjenester for voksne og barn. 

Læringsmål:
  • Kompetanse i å snakke om og avdekke vold.
  • Handlingskompetanse ved avdekking av vold
  • Bevissthet om samarbeidspartnere.