Tidlig Inn - Bø, Øksnes og Andøy 27.04.23 Dag 3

KORUS nord

Adresse:
Sortland Hotell
Dato:
tor. 27 apr. 2023.
Tidspunkt:
09:30 - 16:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
17.04.2023

Vold i nære relasjoner.

Målgruppe:

Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og veiledere og barnevernstjeneste.

Kommunalt ansatte, deres ledere som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.

Er relevant for fagpersonell i aktuelle tjenester for voksne og barn. 

Læringsmål:

Kompetanse i å snakke om og avdekke vold.

Handlingskompetanse ved avdekking av vold

Bevissthet om samarbeidspartnere.

Ansvarlige for dagen:

RVTS