Tidlig Inn, Bø, Øksnes og Andøy 14.09.23 Dag 5

KORUS Nord

Adresse:
Sortland
Dato:
tor. 14 sep. 2023.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
03.09.2023

Målgruppe:
Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og veiledere og barnevernstjeneste.

Dag 5 ønsker vi representanter fra alle i kommunen som samarbeider om foreldre og barn. Det vil være jordmødre, helsesykepleiere, fastleger, kommunepsykologer, barnevernsansatte, ansatte i familievern, politi, BUP/DPS og NAV ansatte.

Læringsmål:
Kunnskap og handlingskompetanse i møte med gravide og småbarnforeldre. Sikre samarbeid i de mest alvorlige sakene.

Ansvarlig for dagen

Bufetat