Tidlig Inn for kommunene Bø, Øksnes og Andøy - Dag 5

KORUS nord

Adresse:
Sortland
Dato:
tor. 26 okt. 2023.
Tidspunkt:
09:30 - 16:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
15.10.2023

Målgruppe:

Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og veiledere og barnevernstjeneste.

Dag 5 ønsker vi representanter fra alle i kommunen som samarbeider om foreldre og barn. Det vil være jordmødre, helsesykepleiere, fastleger, kommunepsykologer, barnevernsansatte, ansatte i familievern, politi, BUP/DPS og NAV ansatte.

Læringsmål:

Kunnskap og handlingskompetanse i møte med gravide og småbarnsforeldre. Sikre samarbeid i de mest alvorlige sakene.

Ansvarlig for dagen: Bufetat

Foreleser:

Laila Krogh, seniorrådgiver, Bufetat

Program

Program kommer

Praktiske opplysninger

Ingen kursavgift. Lunsj er inkludert i kurset.

Ved behov for hotellovernatting, må deltaker ordne dette selv.

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du gi oss skriftlig beskjed så snart som mulig. Gi oss beskjed på: post@korusnord.no

Godkjenninger
  • Godkjent av Den norske legeforening som meritterende for Allmennmedisin: godkjennes med 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen.
    Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  •  Godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.
  •  Godkjent av Norsk sykepleierforbund, meritterende med 30 timer og kan brukes i godkjenningsordningen for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.
  •  Godkjent av Norsk jordmorforening, meritterende med 30 timer som del av etterutdanning/ kompetanseheving.  

Kursdeltaker må selv be om kursbevis etter endt opplæring.

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Mikalsen
post@koursnord.no