Tidlig Inn - Bø, Øksnes og Andøy 06.06.23 Dag 4

KORUS nord

Adresse:
Sortland Hotell
Dato:
tir. 06 jun. 2023.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
25.05.2023

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Målgrupper:

Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og veiledere og andre som har oppfølgingsansvar ved psykisk uhelse i svangerskap og barseltid.

Kommunalt ansatte, deres ledere som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.

Læringsmål:

Kunnskap og forståelse av psykisk helse i svangerskap og barseltid.

Ferdigheter i å kartlegge psykisk helse i svangerskap og barseltid.

Basisferdigheter i gjennomføre støttesamtaler.

Kjennskap til tjenestens ansvar for oppfølging av familier og henvisningsmuligheter og tiltak i egen kommune.

Ansvarlige for dagen:

RKBU Nord.