Skuddårsseminaret 2024

KORUS sør

Sted:
Universitetet i Sør-øst-Norge, campus Drammen
Adresse:
Grønland 58 Drammen 3045
Dato:
tor. 29 feb. 2024.
Tidspunkt:
11:30 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr

Tradisjonen tro blir det arrangert Skuddårsseminar torsdag 29. februar

Tema: Hverdagslivets og lokalmiljøets betydning for arbeidet med recovery

Målgruppe: Ansatte i psykisk helse- og rustjeneste, frivillige organisasjoner, bruker- og pårørendeorganisasjoner, studenter og andre som er opptatt av recovery.

Arrangementet er et samarbeid mellom Senter for psykisk helse og rus ved USN og KORUS sør.

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no