Seminar om etterlatte ved rusrelatert død

KORUS nord

Sted:
Folkets hus
Adresse:
Kongensgt. 46, Narvik
Dato:
tir. 14 mai. 2024.
Tidspunkt:
13:30 - 18:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
07.05.2024

14 mai kommer Høgskolen på Vestlandet (HVL) til Narvik for å formidle resultater fra det store END-prosjektet om etterlatte ved narkotikarelatert død.
END-prosjektet forsker på hvilke konsekvenser og belastninger narkotikadødsfall har for nære etterlatte, hvordan de mestrer hverdagen og hvilken støtte de får av hjelpeapparatet. Landsforeningen for etterlatte ved rus (EVR) kommer også for å presentere betydningen av likepersonstøtte (også for fagfolk), mål for foreningen og ønsker om kontakt til nye medlemmer.

Bakgrunnen for seminaret er forskningsfunn som viser at etterlatte ved narkotikarelatert død ikke får den oppmerksomhet og støtte fra hjelpeapparatet, eller i samfunnet for øvrig, som de ønsker, har behov for og rett på.

Målgruppen for seminaret er fagpersoner som arbeider i rustjenester eller andre tjenester i spesialisthelsetjenesten eller kommunen, i politiet, familievernet, i begravelsesbyråer eller med psykososial oppfølging ved krise. Målgruppen er også etterlatte familiemedlemmer og nære venner som har opplevd rusrelatert død. Politikere, administrativt ansatte, studenter, og frivillige og bruker- og pårørendeorganisasjoner oppfordres også til å delta.

Program 14. mai (foreløpig)

13.30-15:30:
Kunnskap fra END prosjektet om etterlatte ved narkotikarelatert død sin livssituasjon og behov for hjelp og støtte.

15.30-16.00: Pause med enkel bevertning.

16.00-17:30:
Betydningen av likepersonsstøtte for etterlatte, og for fagfolk. Informasjon om Landsforeningen for etterlatte ved rus.

17.30- 18.30:
Spørsmål og dialog. END og EVR ønsker å samle etterlatte og fagpersoner som kan tenke seg å bli medlem og/eller bidra inn i likepersonsforeningen.

Praltisk informasjon

Seminaret er gratis og arrangeres i samarbeid med KORUS nord. Deltakere dekker selv eventuell reise og oppholdsutgifter. Det vil bli lunsj og lett bevertning.

Dersom du har spørsmål eller blir forhindret fra å delta, ber vi deg gi oss beskjed så snart som mulig på: june.rondestvedt@korusnord.no eller johanne.punsvik@korusnord.no