Samling i nettverk for førebyggande arbeid mot vald og overgrep mot barn og unge

KORUS Bergen

Sted:
Clarion hotel Bergen,
Adresse:
Rosenkrantzgaten 8
Dato:
tor. 15 feb. - fre. 16 feb. 2024.
Tidspunkt:
11:30 - 13:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
01.02.2024

Vi inviterer kommunar som ønskjer å styrke sitt arbeid med å førebygge, oppdage, handle og hjelpe barn og unge som står i fare for, eller som vert utsett for, vald og seksuelle overgrep til å delta i nettverket.

Det er Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Statsforvaltaren, Kompetansesenter for rusfeltet (KORUS), Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU) og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland som inviterer til samlinga. 

For meir informasjon om bakgrunn, formål og innhald viser vi til informasjonsbrevet sendt til postmottaka i kommunane 8. september 2023.

Fysisk samling for alle faste representantar i nettverket 

Kvar kommune kan melde på mellom to til seks faste representantar til nettverket. Om din kommune ikkje er meldt inn i nettverket, men ønskjer å delta på samlinga, kan de ta kontakt med arrangør. Sjå kontaktinformasjon under «Kontaktpersonar».

Skjema for påmelding finn du nedst på sida.

Praktisk informasjon

Samlinga startar med lunsj klokka 11:30 - 12:30 den 15. februar, og avsluttar med lunsj frå klokka 12:00 - 13:00 den 16. februar.

Det er bindande påmelding. Deltaking på samlinga er gratis. Kommunane må sjølv dekke reiseutgifter. Vi dekker ikkje tilslutningsdøgn når arrangementet er ei lunsj til lunsj samling. Vi dekker overnatting for dei som har meir enn ein times reiseveg. Alle deltakarar blir invitert til å delta på felles middag den 15. februar klokka 19:00. Formålet er mellom anna å få ein uformell arena for å bli betre kjent med dei andre deltakarane i nettverket. 

Program for samlinga kjem så snart det er klart. Styringsgruppa med representantar frå kommunane skal ha møte 25. januar for å ferdigstille programmet. Spel gjerne inn forslag til tema, om det er noko de ønskjer at vi skal snakke om på samlinga. 

Ved å melde deg på denne samlinga samtykker du til at vi kan dele namn, arbeidsstad og kontaktinformasjon med hotellet og medarrangørar. Les meir om personvern og nettryggleik her.

Samlinga skal være på Clarion hotel Bergen. Vi gjer dykk merksam på at det er to Clarion hotel i Bergen. Adressa til hotellet der samlinga skal være er Rosenkrantzgaten 8. 

Kontaktperson for arrangementet:
Bente Cecilie Foss
bente.foss@statsforvalteren.no
55 57 22 33