Rusarbeid i skulen

KORUS Bergen

Sted:
Knarvik vidaregåande skule - avd. Stølen
Adresse:
Juvikstølen 9 5916
Dato:
tir. 14 mai. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr
 1. Fast halvårlig nettverkssamling for region nord i Vestland
 2.  
 3. Rusarbeid i skulen har som mål å:
 4. - Sikre struktur og styring over det rusførebyggande arbeidet
 5. - Gi oversikt og innsikt i konstruktive handlingsalternativ ved bekymring rundt elevers rusbruk
 6. - Gi kompetanse på korleis kommunisere på en samarbeidande måte med elevar det er knytt bekymring til
 7.  
 8. Målgruppe
 9. Primært tilsette i skulen og skulehelsetenesta, men også SLT koordinatorar, ruskonsulentar og andre relevante samarbeidspartar i skulen.
 10.  
 11. Tema for denne samlinga er:
 12. - Ungdom som pårørende 
 13. - Ungdata – nokre ferske tal frå årets gjennomføring. Korleis kan skulane bruke resultata på ein konstruktiv måte?
 14. - Konkret eksempel på bruk av undervisningsopplegget RUS (www.korus.no)v/Voss vgs.

 15. Ansvarleg for nettverkssamlinga

  Reidar Dale, Spesialrådgjevar, tlf. 92284662, E-post: Reidar.tore.dale@helse-bergen.no
  Charlotte Gjessing, Psykologspesialist, tlf. 92048269, E-post: charlotte.gjessing@helse-bergen.no


 

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no