Rus- og psykisk helsekonferansen

KORUS Stavanger

Sted:
Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Adresse:
Olav V s gate 3 Stavanger 4005
Dato:
tir. 28 nov. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 450 kr.
Påmeldingsfrist
24.11.2023

Velkommen til årets utgave av Rus- og psykisk helsekonferansen. 

Årets tema er forebygging og samarbeid fra barn til voksen, og vårt ønske er at konferansen skal inspirere til at vi snakker sammen før problemene oppstår.  

Målgruppen for Rus- og psykisk helsekonferansen er alle som møter unge og voksne i sitt arbeid i spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner, barnehage, skole, NAV, barnevernstjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

Konferansen arrangeres av KORUS Stavanger, Statsforvalteren og A-larm. 


PROGRAM: 

Klokken 08.30 – 09.15: Registrering og kaffe

Klokken 09.15 – 09.30: Åpning
Velkommen og introduksjon ved Bent Høie, Statsforvalter i Rogaland.

Klokken 09.30 – 10.00: Hva er nytt på feltet?
Sita Grepp, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Rogaland, deler nye føringer og informerer om hva som er nytt på rus- og psykisk helsefeltet. 

Klokken 10.00 – 10.30: Er systemene for stivbeinte?
Anna-Sabina Soggiu er samfunnsdebattant og fagkoordinator i KORUS Oslo. Hun erfarer at kommunen ofte kjenner til de vi er bekymret for og har gode muligheter for å hjelpe, men kanskje systemene er så stivbeinte at vi ikke alltid får det til? 

Klokken 10.30 – 10.45: Pause 

Klokken 10.45 – 11.15: Sofasamtale: Kommunene vil og får det ofte til! 
Sølvi Heimestøl koordinerer Helsefellesskapet i Helse Fonna og leder denne sofasamtalen om samarbeid mellom kommuner og sykehus. Hun har med seg klinikksjef Lars Conrad Moe (Klinikk psykisk helsevern, barn unge og rusavhengige), avdelingssjef Randi Mobæk (Rus og avhengighetsbehandling - ARA), ungdomsrepresentant Fardin Mahmood (politisk sekretariat i Stavanger kommune) og Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap).

Klokken 11.15 – 12.00: Om å forstå utenforskap, tilhørighet og tilknytning
Kari Lossius utforsker hva som kjennetegner god forebygging, effektive tiltak og potensielle negative konsekvenser.

Klokken 12.00 – 12.30: Hva er viktig i forebygging av alvorligere problemer? 
Jone Smørdal forteller sin historie og hva kommunene kan lære av den.

Klokken 12.30 – 13.30: Lunsj

Klokken 13.30 – 14.15: En undersøkelse av lærernes erfaringer med elevenes rusmiddelbruk i videregående skole
Odd Bjarne Vigre er spesialpedagog og har tidligere jobbet flere år innen rusomsorgen i Stavanger. Han deler funn fra sin masteroppgave om lærernes erfaringer med elevenes rusmiddelbruk, men starter først med et musikalsk innslag. 

Klokken 14.15 – 14.30: Pause

Klokken 14.30 – 15.00: Ungdomstiden som livsfase – om ungdomshjernen ved livets travleste veikryss
Lars Ravn Øhlckers, psykologfaglig rådgiver og psykologspesialist i Helse Stavanger, forteller om ungdomshjernens karakteristikker og betydningen av å ta hensyn til dette i det forebyggende arbeidet.

Klokken 15.00 – 15.25: Politiets rusforebyggende arbeid er i endring. Hva blir politiets videre rolle i det tverrfaglige samarbeidet? 
Håvard D. Høyland er politioverbetjent og spesialist i barne- og ungdomskriminalitet. Han tar opp nødvendigheten av samordning av lokale tiltak for å lykkes innen rus- og kriminalitetsforebygging. Videre belyses kjennetegnene til unge som havner i politiets strafferegister, og hva som inngår i politiets forebyggende «verktøykasse».

Klokken 15.25 – 15.30: Avslutning 
Konferansen avsluttes med «en vri» og ønske om en trygg reise hjem.

OBS: Påmeldingen er bindende og det gis ingen refusjon ved manglende oppmøte og/eller avmelding etter påmeldingsfristen.

Vi gjør også oppmerksom på at det dessverre ikke er mulig å betale med faktura – kun kredittkort. Dette er skattefritt.

Kontaktperson for arrangementet:
Bjørn Roar Vagle
bjorn.roar.vagle@sus.no
907 63 640