ROP læringsnettverk (Vestland nord - Skei)

KORUS Bergen

Adresse:
E39 Skei 6841
Dato:
ons. 06 sep. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis deltakelse: 0 kr
Vi ønsker velkommen til ROP-læringsnettverk 6 september 
Tema for samlingen er arbeid og meningsfull aktivitet i et Recovery-perspektiv.  Foreleser: Therese Ersvær Sjursæther, stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet.
Sjursæther er utdannet sosionom med godkjenning som klinisk spesialist i rusproblematikk fra FO. I tillegg til master i rusproblematikk har hun videreutdanning i veiledningspedagogikk, gruppeveiledning og motiverende samtale. Therese har flere års erfaring fra oppfølging av personer med rus og psykiske problemer i kommunen. Videre har hun tre års erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor arbeidet har bestått i å veilede og kurse ansatte i arbeid med rus og psykisk helse. 
Sjursæther jobber for tiden med en PhD om  Recovery og samskapingsprosesser i Norske recovery skoler ved Høgskolen i Vestland. 
Det vil bli forelesning frem til lunsj, og gruppeaktivitet etterpå. 
Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no