Ungdom og rus - regionalt tverrfaglig nettverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

KORUS Oslo

Hvilke utfordringer står ungdommer ovenfor i dag, og hvordan kan vi gå frem for å utforme tjenester og tiltak som treffer dem?

Adresse:
RBUP Øst og Sør Gullhaugveien 1-3 0484 Oslo
Dato:
tor. 30 nov. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 250 kr.
Påmeldingsfrist
30.11.2023

På nettverkssamlingene ønsker vi – med utgangspunkt i kompetansesentrenes ulike kompetanseområder - å gjøre deltakerne kjent med hvilke utfordringer ungdom i dag står overfor – samt hvordan man kan involvere ungdom når man skal utvikle tjenester og tiltak i kommunen som treffer.

Nettverkssamlingene egner seg for ledere, psykologer og andre som arbeider med psykisk helse og rus i Oslo kommune, Viken eller Innlandet. Det vil legges vekt på arbeid med ungdom som har psykisk helse og/eller rusutfordringer.

Mer informasjon om program og annen info finner du på påmeldingssiden (RBUP).

Kontaktperson for arrangementet:
Alexander Sollie Hvaring
alexander.sollie.hvaring@vel.oslo.kommune.no