Regional overdosekonferanse

KORUS midt

Sted:
Scandic Nidelven
Adresse:
Havnegata 1-3 7010
Dato:
ons. 13 nov. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
13.11.2024

Det er om lag 300 overdosedødsfall årlig i Norge. Det å redusere risiko for overdoser bør være en del av kommunens systematiske folkehelsearbeid. 

 KORUS midt, i samarbeid med Statsforvalterne i Trøndelag og Møre og Romsdal, Trondheim kommune, Steinkjer kommune, Ålesund kommune og bruker – og pårørendeorganisasjonene RIO og A-LARM inviterer til en regional konferanse.

Målgruppen for denne konferansen er i første rekke beslutningstakere, (fag)ledere og annet nøkkelpersonell som i sin virksomhet kan bidra til kompetanseheving og økt samarbeid. Eksempler på dette er: Ledere i Rus og psykisk helsetjenester i kommunene, prehospitale tjenester/AMK, Politi, Bruker – og pårørendeorganisasjoner, kommuneoverleger/legevakt, spesialisthelsetjenesten (TSB) ved f eks overleger/ledere, ledere i hjemmebaserte tjenester.

Innlegg fra Helsedirektoratet, samarbeidskommuner i Møre og Romsdal, brukerorganisasjoner, AMK Helse Nord Trøndelag og Trondheim kommune - faglige innlegg og diskusjoner. Se program.

SCANDIC Nidelven onsdag 13.11.24 kl 09:00-15:00 - inkl lunch

70 plasser - etter "først til mølla" prinsippet

Kontaktperson for arrangementet:
Morten Olsø
morten.olso@stolav.no
91116416