Regional KVARUS-workshop

KORUS midt

Sted:
Scandic Nidelven
Adresse:
Havnegata 1-3 7010
Dato:
fre. 12 apr. 2024.
Tidspunkt:
08:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær, gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
02.04.2024

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin har mottatt pasientsikkerhetsmidler (2023/2024) fra Helse Midt-Norge for å forbedre arbeidet med KVARUS ved alle innregistrerende enheter i regionen. Vi gjennomførte en heldags regional workshop i mai i fjor med inviterte fagpersoner for å arbeide sammen på utvalgte områder. Vi følger opp med ny samling i år etter nylig innføring av revidert versjon av KVARUS.  Målet er å styrke implementeringen og bruken av data til kvalitetsforbedring i pasientarbeidet.

Deltakerpris: Kostnadsfritt. Ved no-show må du betale dagpakkepris

Overnatting: Kostnadsfritt for de som grunnet reisevei må komme kvelden i forveien. 

MERK: DET ER RESERVERT HOTELLROM PÅ SCANDIC BAKKLANDET (det er 7 minutter å gå til Scandic Nidelven hvor workshopen avholdes)


Hvem er invitert:

•  Alle register- og Kvarus-kontakter ved hver juridiske enhet

•  Utvalgte behandlere  fra klinikkene

•  Utvalgte ledere fra klinikkene

•  Andre utvalgte ressurspersoner fra HF’ene og Helse Midt-Norge

•  Registerleder for KVARUS og registerkoordinator

Grunnet oppstart av Helseplattformen, har avd. TSB i Helse Møre- og Romsdal ikke anledning til å delta på arrangementer denne våren. Det tilbys et eget KVARUS-seminar til høsten for avdelingen.


AGENDA

08.30 - Velkommen!

Innledninger
Overordnet statusbilde
Aktuelle problemstillinger
Gruppearbeid på utvalgte områder

11.30 – 12.30 – lunsj

Gruppearbeid på utvalgte områder
Bolk for spørsmål og svar

 15.30 – Slutt

Kontaktperson for arrangementet:
Kristin Tømmervik
kristin.tommervik@stolav.no
92448705