Rådgjevande eining i russaker - webinar for kommunane i Vestland.

KORUS Bergen

Dato:
fre. 01 sep. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 11:30
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Påmeldingsfrist
30.08.2023

Den 1. september frå kl. 09 - 11.30 er du velkomen til å delta på webinaar kor erfaringane frå arbeidet i de rådgjevande einigane vert løfta fram. Målgruppa for webinaret er m.a. leiarar med ansvar for kommunens rådgjevande eining for russaker, tenesteleiarar i relevante tenester og elles andre som har erfaring frå dette arbeidet eller som er venta å få det.

Påmeldingsfristen er 30. august.

Foredragsholdere