Pårørendeseminar

KORUS Bergen

Sted:
Grand Hotel Terminus
Adresse:
Zander Kaaes gate 6 Bergen 5015
Dato:
tor. 26 sep. - fre. 27 sep. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

På hvilken måte virker rusmiddelbruk inn på den som er i nær relasjon til den som bruker rusmidler?

Vi inviterer pårørende av rusmiddelavhengige til et 2 dagers seminar på Grand Hotell Terminus.


Seminaret vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gi mulighet for å ta opp temaer pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparatet og sin egen rolle i relasjon til den med rusmiddelavhengighet.

Pårørendes rettigheter: Alle pårørende som henvender seg til helsetjenestene skal få:

  • -   generell informasjon om sine rettigheter
  • -   informasjon om hva behandling inneholder på generelt basis
    •     saksbehandling
  • -   mulighet for opplæring
  • -   informasjon om psykiske lidelser og utfordringer knyttet til rusmiddelavhengighet

Ansvarlig for kurset

Beate Johanna Kryvi, Psykologspesialist, Epost: beate.johanna.kryvi@helse-bergen.no 

Gerd Helene Irgens, Seksjonsleder AFR Klokkarvik, Epost gerd.helene.irgens@helse-bergen.no


Ansvarlig for praktisk informasjon

Lene Hauge, Konsulent, Epost: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no