Pårørendearbeid: læringsnettverk i Vestland nord (Skei)

KORUS Bergen

Dato:
fre. 20 sep. 2024.
Tidspunkt:
09:45 - 15:15
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

KORUS Bergen har i flere år driftet et gratis læringsnettverk for pårørendearbeid. Målgruppen for læringsnettverket er i hovedsak ansatte i NAV sosialtjeneste og Avdeling psykisk helse og rus i kommunene i Vestland fylke, men kan også være aktuelt for andre som jobber med psykisk helse og rus, for eksempel i Barneverntjenesten og på Helsestasjonen.

Målsetning

  • Å styrke deltakernes kompetanse om pårørendeinvolvering
  • Dele og drøfte praksis og erfaring
  • Sikre god praksis med utgangspunkt i nasjonale retningslinjer
  • Undervisning og veiledning mot sentrale temaer knyttet til pårørendeinvolvering

Organisering 

Nettverkene arrangeres med to samlinger i året for Vestland sør, og to samlinger i året for Vestland nord. Hver av samlingene vil ha et spesifikt tema og bestå av undervisning, praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og drøftinger. Det stilles krav til aktiv deltakelse, og vi vil kunne invitere dere til å bidra med innlegg til samlingene.

Fredag 20. september

  1. - Vi møtes i Skei, kommer tilbake til hvor
  2. - Vi bestiller lunsj og spiser i fellesskap
  3. - Vi følger den digitale Pårørendekonferansen 2024. KORUS Bergen betaler for en lenke som gjør at vi kan følge konferansen i fellesskap, dere melder dere ikke på selve konferansen selv.
  4. - Påmelding som vanlig via påmeldingslenken her på hjemmesiden


Ansvalig for nettverket: 

Nina Stangeland, Rådgiver, KORUS Bergen, E-post:  nina.marta.jorgensen.stangeland@helse-bergen.no

Beate Johanna Kryvi, Psykologspesialist, KORUS Bergen, Epost: beate.johanna.kryvi@helse-bergen.no 


For praktisk informasjon: 

Lene I. Hauge, Konsulent, KORUS Bergen, E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no